• Ученици беседваха на тема „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“

  Здравна беседа на тема „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“ се състоя в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. Тя бе ръководена от медицинската сестра на училището Нина Предова. Беседата е част от проекта „Спортувай, хапвай здравословно, не пуши – здрав и елегантен ти бъди!“, подготвен за Регионалната здравна инспекция в Плевен от ученици и учители.

  Идеята на проекта е чрез разнообразни дейности – тематични беседи, ролеви игри, филми, конкурси, състезания, спортни изяви и изработване на дипляни, учениците да осъзнаят предимствата на здравословния начин на живот. Поредицата от инициативи по проекта целят създаването на хигиенни навици и придобиване на знания за опазване на здравето. Партньори на проекта са медицинската сестра на училището, ромският медиатор, родители.

  Идеята е чрез ранното запознаване с последиците от тютюнопушенето, ранната употреба и злоупотреба с алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност у учениците да се формира критично мислене към вредните навици. Целта е по този начин да се намали броя на подрастващите, които посягат към цигарите и алкохола, да се повлияе на негативната тенденция на затлъстяване сред децата, да се увеличи процентът на учениците, които предпочитат движението в свободното си време пред видеоигрите. Броят на подрастващите, които могат да бъдат потенциално засегнати от посочените проблеми, е всички ученици от 5 до 7 клас в училището.

  По проекта са предвидени още редица дейности като състезание „Здравословни пирамиди“, изработване на дипляни, ролева игра „Плод за цигара“, гледане на образователен филм за тютюнопушенето, кулинарен конкурс „Здравето е вкусно“, спортна изява – „Тичай бързо – здрав бъди“.

 • Като иновативно ОУ „Христо Ботев“ внедрява технологиите в час

  От учебната 2019/2020 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица вече е част от списъка с иновативните училища на Министерството на образованието и науката в България. Идеята е да се осигури равен образователен шанс на все повече деца и да се увеличат техните възможности за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво чрез най-голямата образователна онлайн платформа в света – „Кан Академия“. „Скорост на ума“ – креативна класна стая“ – това е наименованието на проекта. Моята мисия като учител е образование на световно ниво. Наложително е смисленото внедряване на дигиталните технологии в класната стая, не само за да задържим вниманието на децата, но преди всичко да събудим у тях желание за учене. Любима ми е мисълта на Джон Дюи: „Ако днес преподавам е така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре“, обяснява Росица Ненчева, която разработва проекта.

  Настоящата практика не само че отговаря на държавните образователни стандарти, но и практически дава насоченост на целите за развитие на европейското образование, които си поставихме по време на председателството ни на Съвета на Европа. А именно: дигитално обучение – насоки за работа с образователната платформа „Кан Академия“ в часовете по Математика и Компютърно моделиране; обучението по Бизнес и предприемачество по програмите на Джуниър Айчийвмънт България като ИУЧ; проектна дейност – един прекрасен вариант за изпълнение на Наредба №13 за екологичното, патриотично и интеркултурно образование.

  „В момента най-често говорим за забрана на технологиите. Например изключване на телефоните и събирането им преди час. Но това е опасно, защото децата живеят в свят, наситен от технологии. В икономически развитите общества (САЩ, Германия, Финландия, Франция и др.) технологиите навлизат все по-естествено в учебния процес, променяйки ролята на преподавателя в класната стая и превръщайки го в ментор. Още преди две години започнах работа  с образователната платформа „Кан Академия“, като озаглавих проекта си „Скорост на ума“- креативна класна стая“, даващ възможност на ученици и учители да използват дигиталните технологии смислено в класната стая“, коментира Росица Ненчева.

  И добавя: „ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица се намира в малко населено място. Децата са предимно от етническите малцинства, но те са децата на „новото време“ и дигитализацията на учебния процес  спомага за разгръщане на техния потенциал. Ако учениците не учат, ако не можем като учители да заинтригуваме тяхното внимание, то образованието не се случва, ако връзката учител-ученик е непродуктивна и неработеща, то и системата не работи.“

  Концепцията за Креативната класна стая е изградена около възможностите за екипна работа, за дискусии и комуникация, за търсене на информация извън учебниците, за творческо представяне на резултатите, за персонализирано учене в и извън рамките на учебния час. ​Работата с образователна платформа позволява  всяко дете  със свой индивидуален темп да възприема нови знания и умения.

  Втората крачка  към „революцията“ в образованието се основава на преподаването на Бизнес и предприемачество. Програмите на Джуниър Айчийвмънт  спомагат за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. Използва се методиката на преподаване, която се основава на учене чрез правене, интерактивност и привличане на хора от бизнеса, държавни служители в учебния процес. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се постига  самоуправление на класа и формиране на активен ученчески парламент.

 • Превенция на отпадането чрез „Топъл обяд“

  ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица вече е сред училищата, които са включени в програмата на Българския червен кръст „Топъл обяд“. През учебната 2019/2020 г. нуждаещи се деца от начален курс, ще имат възможност да се хранят безплатно. Възможността за безплатен обяд е преди всичко сериозен фактор за превенция на отпадането от училище и рефлектира съществено върху развитието на децата. Програмата мотивира децата да ходят на училище. а родителите се чувстват подкрепени. В Плевенска област в рамките на 70 учебни дни ще бъде предоставен топъл обяд на 141 деца от пет училища.

  Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК стартира през 2004 г. със съдействието на 5 корпоративни партньора. Първият випуск на програма „Топъл обяд“ е през учебната 2004/2005 г. Тогава програмата подкрепя приблизително 400 нуждаещи се деца от социално-слаби семейства, сираци, на безработни или самотни родители от 5 области в страната. Днес в Партньорската мрежа членуват 25 компании, а през тазгодишната учебна 2019/2020 г. 1663 деца от 24 области в страната получават всеки ден безплатна топла храна в училище.

 • Вече са факт първите проекти по Бизнес и предприемачество

  Вече са факт първите проекти на учениците от 6 клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица по Бизнес и предприемачество на тема „Карта на ресурсите“.

  С помощта на г-жа Галя Илиева накрая резултатът беше чудесен. Задачата ни бе да направим проекти за ресурсите на моето училище, моето село/град и моя дом.

  Бяхме разделени на групи, всяка от по 3-4 човека. Г-жа Илиева ни раздели така, че всеки да опише ресурсите на своето село, за да ни бъде по-лесно.

  Всички се справихме много добре и затова получихме отличен.

  Готовите проекти окачихме в коридора на училището ни, за да могат всички да ги видят. Благодарение на работата ни, научихме колко е важно да се подкрепяме и да работим в екип. Така стигнахме до поговорката „Един за всички, всички за един“.

 • С открити уроци отбелязахме Световната седмица на предприемачеството

  С открити уроци по класове бе отбелязана тази година Световната седмица на предприемачеството в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. С общо представяне пред родители и гости отчетоха инициативата на „Джуниър Ачийвмънт“ учениците от първи и трети клас и техните класни ръководители – Таня Иванова и Росица Ненчева. Темата, по която се представиха отлично, бе „Професии в семейството. Нужди и желания“. Третокласниците показаха по интересен и забавен начин – чрез игри, басня за времето и песен за доброто, какво са усвоили в трите години, в които изучават предмета Бизнес и предприемачество.

  Второкласниците също се представиха блестящо. Пред директора на училището г-жа Мирена Георгиева и родители, чрез игри, те се ориентираха в различните професии. Темата на техния открит урок също бе „Професии в семейството“. Класният ръководител на 2 клас – г-жа Силвия Димитрова, постави оценка отличен на всички за положеното старание и показаните знания.

  Върху „Един нов бизнес“ работиха учениците от пети клас, под ръководството на г-жа Галя Илиева. „Тази година седмицата е посветена на екологията и затова и нашият урок беше свързан с опазването на околната среда. В началото, чрез разместване на букви в думите, си припомнихме основните природни компоненти.

  С помощта на играта на асоциации показахме как човек оказва вредно влияние върху околната среда. Като истински предприемачи записахме върху зелени листи идеи за опазване на природата. Показахме, че можем да работим отлично в екип, което е много важно за развитието ни занапред“, сподели тя.

  По време на открития урок по Бизнес и предприемачество в шести клас учениците имаха амбициозната задача да разсъждават по темата „Моята страна след 50 години“.

 • Чествахме Деня на народните будители

  С богата програма на учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица бе отбелязан 1 ноември – Деня на народните будители. В НЧ „Васил Левски 1911“ пред родители и гости звучаха възрожденски стихове и песни, подготвени от г-жа Росица Ненчева и г-жа Ралица Петрова. Учениците от 3 клас показаха класа в декламирането на одата „Паисий“ от Иван Вазов. Достойна тяхна конкуренция бяха и участниците в клуб „Словесно изкуство“, които рецитираха стихове за народните будители.

  Специален поздрав към присъстващите отправи директорът на ОУ „Христо Ботев“ г-жа Мирена Георгиева, която подкрепя всяка инициатива, свързана с изявата на децата.

 • Забавлявахме се и на Хелоуин

  Освен че полагаме усилия да се справяме добре в училище, ние се и забавляваме. Въпреки че Хелоуин не е български празник, учениците от 5 клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица, решиха да се маскират, за да се посмеят и повеселят. Вещици, черепи, клоуни кръжаха из класната стая в междучасията, тиквички и заклинания изпълваха с настроение деня.

 • На разходка до разкопките в с. Рибен

  Верни на традицията в нашето училище за здравословен начин на живот, освен да се храним правилно, ние използваме всяка възможност да излезем сред природата. В един неучебен, но присъствен ден, решихме да посетим разкопките до с. Рибен. Част от учениците, които учат в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица, са оттам.

  Освен похода, който направихме, научихме и нови неща, свързани с археологическите разкопки край селото. Например, че с. Рибен е едно от местата, които предлагат толкова добри условия, че е предпочитано място за живот поне от 7000 години. Това доказва работата на археолозите в местността Градище. Освен следи от първите земеделци в Европа, мястото крие тракийско светилище и голям римски храм.

 • Включихме се в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“

  В инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“ се включи и тази година ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. Уроци за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие бяха изнесени в 1, 3, 5 и 6 клас.

  Съвместен урок на тема „Добро здраве“ изнесоха пред първокласниците и третокласниците техните класни ръководители – г-жа Таня Иванова и г-жа Росица Ненчева. Идеята бе децата да научат повече за здравето и да могат да дадат определение на добро здраве. По време на урока те предложиха начини за здравословен живот и разбраха защо е важно да се грижат за здравето си.

  В пети клас темата на „Най-големият урок“ бе „Изкореняване на бедността“. С помощта на класния им ръководител г-жа Ралица Петрова децата разбраха, че съществуват различни неравенства, осмислиха ги като несправедливи с помощта на убедителни аргументи и изследвания и научиха повече за влиянието на тези неравенства върху обществото и икономиката.

  „Борба с климатичните промени“ бе темата на урока в 6 клас. Ръководени от г-жа Галя Илиева, учител по история и география, децата разсъждаваха върху климатичните промени и как е възможно да се борим с тях.

 • Започна работа по проект на ЦОИДУЕМ „Ботевци в действие“

  „Ботевци в действие“ е наименованието на проекта към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), който бе спечелен от ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица.  В иновативното училище вече работят три групи за извънкласни дейности. В „Творителница“-та чрез арттерапевтични дейности, изобразително изкуство, музикотерапия и народно творчество учениците от мултикултурна среда ще успеят, с помощта на педагози, да получат добра социализация и адаптивна интеграция в общността и обществото, като осъзнати и отговорни личности.

  Втората група – „Медийни текстове в обучението по БЕЛ. Издаване на училищен вестник“, ще работи по издаването на три броя от училищния вестник „Междучасие“. Така ще се повиши дигитално-медийната грамотност на учениците, ще се развият техните знания и умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията. Практически те ще приложат наученото за различните видове медийни текстове. Целта е формиране на медийна грамотност – фактор от първостепенно значение за изграждане на активно гражданско съзнание в информационно общество.

  Третата група е с наименование „Умници математици“. Ще бъде изградена Креативна класна стая, което има за цел преодоляване на образователните дефицити по математика. Ще се формират креативни личности, притежаващи дигитални компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.