начало

 • Чествахме Деня на народните будители

  С богата програма на учениците от ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица бе отбелязан 1 ноември – Деня на народните будители. В НЧ „Васил Левски 1911“ пред родители и гости звучаха възрожденски стихове и песни, подготвени от г-жа Росица Ненчева и г-жа Ралица Петрова. Учениците от 3 клас показаха класа в декламирането на одата „Паисий“ от Иван Вазов. Достойна тяхна конкуренция бяха и участниците в клуб „Словесно изкуство“, които рецитираха стихове за народните будители.

  Специален поздрав към присъстващите отправи директорът на ОУ „Христо Ботев“ г-жа Мирена Георгиева, която подкрепя всяка инициатива, свързана с изявата на децата.

 • Забавлявахме се и на Хелоуин

  Освен че полагаме усилия да се справяме добре в училище, ние се и забавляваме. Въпреки че Хелоуин не е български празник, учениците от 5 клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица, решиха да се маскират, за да се посмеят и повеселят. Вещици, черепи, клоуни кръжаха из класната стая в междучасията, тиквички и заклинания изпълваха с настроение деня.

 • На разходка до разкопките в с. Рибен

  Верни на традицията в нашето училище за здравословен начин на живот, освен да се храним правилно, ние използваме всяка възможност да излезем сред природата. В един неучебен, но присъствен ден, решихме да посетим разкопките до с. Рибен. Част от учениците, които учат в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица, са оттам.

  Освен похода, който направихме, научихме и нови неща, свързани с археологическите разкопки край селото. Например, че с. Рибен е едно от местата, които предлагат толкова добри условия, че е предпочитано място за живот поне от 7000 години. Това доказва работата на археолозите в местността Градище. Освен следи от първите земеделци в Европа, мястото крие тракийско светилище и голям римски храм.

 • Включихме се в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“

  В инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“ се включи и тази година ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. Уроци за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие бяха изнесени в 1, 3, 5 и 6 клас.

  Съвместен урок на тема „Добро здраве“ изнесоха пред първокласниците и третокласниците техните класни ръководители – г-жа Таня Иванова и г-жа Росица Ненчева. Идеята бе децата да научат повече за здравето и да могат да дадат определение на добро здраве. По време на урока те предложиха начини за здравословен живот и разбраха защо е важно да се грижат за здравето си.

  В пети клас темата на „Най-големият урок“ бе „Изкореняване на бедността“. С помощта на класния им ръководител г-жа Ралица Петрова децата разбраха, че съществуват различни неравенства, осмислиха ги като несправедливи с помощта на убедителни аргументи и изследвания и научиха повече за влиянието на тези неравенства върху обществото и икономиката.

  „Борба с климатичните промени“ бе темата на урока в 6 клас. Ръководени от г-жа Галя Илиева, учител по история и география, децата разсъждаваха върху климатичните промени и как е възможно да се борим с тях.

 • Започна работа по проект на ЦОИДУЕМ „Ботевци в действие“

  „Ботевци в действие“ е наименованието на проекта към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), който бе спечелен от ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица.  В иновативното училище вече работят три групи за извънкласни дейности. В „Творителница“-та чрез арттерапевтични дейности, изобразително изкуство, музикотерапия и народно творчество учениците от мултикултурна среда ще успеят, с помощта на педагози, да получат добра социализация и адаптивна интеграция в общността и обществото, като осъзнати и отговорни личности.

  Втората група – „Медийни текстове в обучението по БЕЛ. Издаване на училищен вестник“, ще работи по издаването на три броя от училищния вестник „Междучасие“. Така ще се повиши дигитално-медийната грамотност на учениците, ще се развият техните знания и умения за критическо мислене, общуване и управление на информацията. Практически те ще приложат наученото за различните видове медийни текстове. Целта е формиране на медийна грамотност – фактор от първостепенно значение за изграждане на активно гражданско съзнание в информационно общество.

  Третата група е с наименование „Умници математици“. Ще бъде изградена Креативна класна стая, което има за цел преодоляване на образователните дефицити по математика. Ще се формират креативни личности, притежаващи дигитални компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация.