начало,  начало,  Новини

Ученици беседваха на тема „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“

Здравна беседа на тема „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“ се състоя в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. Тя бе ръководена от медицинската сестра на училището Нина Предова. Беседата е част от проекта „Спортувай, хапвай здравословно, не пуши – здрав и елегантен ти бъди!“, подготвен за Регионалната здравна инспекция в Плевен от ученици и учители.

Идеята на проекта е чрез разнообразни дейности – тематични беседи, ролеви игри, филми, конкурси, състезания, спортни изяви и изработване на дипляни, учениците да осъзнаят предимствата на здравословния начин на живот. Поредицата от инициативи по проекта целят създаването на хигиенни навици и придобиване на знания за опазване на здравето. Партньори на проекта са медицинската сестра на училището, ромският медиатор, родители.

Идеята е чрез ранното запознаване с последиците от тютюнопушенето, ранната употреба и злоупотреба с алкохол, нездравословното хранене и ниската физическа активност у учениците да се формира критично мислене към вредните навици. Целта е по този начин да се намали броя на подрастващите, които посягат към цигарите и алкохола, да се повлияе на негативната тенденция на затлъстяване сред децата, да се увеличи процентът на учениците, които предпочитат движението в свободното си време пред видеоигрите. Броят на подрастващите, които могат да бъдат потенциално засегнати от посочените проблеми, е всички ученици от 5 до 7 клас в училището.

По проекта са предвидени още редица дейности като състезание „Здравословни пирамиди“, изработване на дипляни, ролева игра „Плод за цигара“, гледане на образователен филм за тютюнопушенето, кулинарен конкурс „Здравето е вкусно“, спортна изява – „Тичай бързо – здрав бъди“.