начало,  начало,  Новини

Превенция на отпадането чрез „Топъл обяд“

ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица вече е сред училищата, които са включени в програмата на Българския червен кръст „Топъл обяд“. През учебната 2019/2020 г. нуждаещи се деца от начален курс, ще имат възможност да се хранят безплатно. Възможността за безплатен обяд е преди всичко сериозен фактор за превенция на отпадането от училище и рефлектира съществено върху развитието на децата. Програмата мотивира децата да ходят на училище. а родителите се чувстват подкрепени. В Плевенска област в рамките на 70 учебни дни ще бъде предоставен топъл обяд на 141 деца от пет училища.

Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК стартира през 2004 г. със съдействието на 5 корпоративни партньора. Първият випуск на програма „Топъл обяд“ е през учебната 2004/2005 г. Тогава програмата подкрепя приблизително 400 нуждаещи се деца от социално-слаби семейства, сираци, на безработни или самотни родители от 5 области в страната. Днес в Партньорската мрежа членуват 25 компании, а през тазгодишната учебна 2019/2020 г. 1663 деца от 24 области в страната получават всеки ден безплатна топла храна в училище.