начало,  начало,  Новини

Като иновативно ОУ „Христо Ботев“ внедрява технологиите в час

От учебната 2019/2020 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица вече е част от списъка с иновативните училища на Министерството на образованието и науката в България. Идеята е да се осигури равен образователен шанс на все повече деца и да се увеличат техните възможности за реализация и развитие до глобално конкурентно ниво чрез най-голямата образователна онлайн платформа в света – „Кан Академия“. „Скорост на ума“ – креативна класна стая“ – това е наименованието на проекта. Моята мисия като учител е образование на световно ниво. Наложително е смисленото внедряване на дигиталните технологии в класната стая, не само за да задържим вниманието на децата, но преди всичко да събудим у тях желание за учене. Любима ми е мисълта на Джон Дюи: „Ако днес преподавам е така, както сме преподавали вчера, ние ограбваме нашите деца за утре“, обяснява Росица Ненчева, която разработва проекта.

Настоящата практика не само че отговаря на държавните образователни стандарти, но и практически дава насоченост на целите за развитие на европейското образование, които си поставихме по време на председателството ни на Съвета на Европа. А именно: дигитално обучение – насоки за работа с образователната платформа „Кан Академия“ в часовете по Математика и Компютърно моделиране; обучението по Бизнес и предприемачество по програмите на Джуниър Айчийвмънт България като ИУЧ; проектна дейност – един прекрасен вариант за изпълнение на Наредба №13 за екологичното, патриотично и интеркултурно образование.

„В момента най-често говорим за забрана на технологиите. Например изключване на телефоните и събирането им преди час. Но това е опасно, защото децата живеят в свят, наситен от технологии. В икономически развитите общества (САЩ, Германия, Финландия, Франция и др.) технологиите навлизат все по-естествено в учебния процес, променяйки ролята на преподавателя в класната стая и превръщайки го в ментор. Още преди две години започнах работа  с образователната платформа „Кан Академия“, като озаглавих проекта си „Скорост на ума“- креативна класна стая“, даващ възможност на ученици и учители да използват дигиталните технологии смислено в класната стая“, коментира Росица Ненчева.

И добавя: „ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица се намира в малко населено място. Децата са предимно от етническите малцинства, но те са децата на „новото време“ и дигитализацията на учебния процес  спомага за разгръщане на техния потенциал. Ако учениците не учат, ако не можем като учители да заинтригуваме тяхното внимание, то образованието не се случва, ако връзката учител-ученик е непродуктивна и неработеща, то и системата не работи.“

Концепцията за Креативната класна стая е изградена около възможностите за екипна работа, за дискусии и комуникация, за търсене на информация извън учебниците, за творческо представяне на резултатите, за персонализирано учене в и извън рамките на учебния час. ​Работата с образователна платформа позволява  всяко дете  със свой индивидуален темп да възприема нови знания и умения.

Втората крачка  към „революцията“ в образованието се основава на преподаването на Бизнес и предприемачество. Програмите на Джуниър Айчийвмънт  спомагат за изграждането на всички ключови компетентности, като се поставя специален акцент върху инициативността и предприемчивостта. Използва се методиката на преподаване, която се основава на учене чрез правене, интерактивност и привличане на хора от бизнеса, държавни служители в учебния процес. Развиват се уменията на учениците за разрешаване на проблемни ситуации, работа в екип, организираност, комуникация и лидерство, чрез което се постига  самоуправление на класа и формиране на активен ученчески парламент.