начало,  начало,  Новини

Вече са факт първите проекти по Бизнес и предприемачество

Вече са факт първите проекти на учениците от 6 клас в ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица по Бизнес и предприемачество на тема „Карта на ресурсите“.

С помощта на г-жа Галя Илиева накрая резултатът беше чудесен. Задачата ни бе да направим проекти за ресурсите на моето училище, моето село/град и моя дом.

Бяхме разделени на групи, всяка от по 3-4 човека. Г-жа Илиева ни раздели така, че всеки да опише ресурсите на своето село, за да ни бъде по-лесно.

Всички се справихме много добре и затова получихме отличен.

Готовите проекти окачихме в коридора на училището ни, за да могат всички да ги видят. Благодарение на работата ни, научихме колко е важно да се подкрепяме и да работим в екип. Така стигнахме до поговорката „Един за всички, всички за един“.