начало,  начало,  Новини

Включихме се в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“

В инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“ се включи и тази година ОУ „Христо Ботев“, с. Божурица. Уроци за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие бяха изнесени в 1, 3, 5 и 6 клас.

Съвместен урок на тема „Добро здраве“ изнесоха пред първокласниците и третокласниците техните класни ръководители – г-жа Таня Иванова и г-жа Росица Ненчева. Идеята бе децата да научат повече за здравето и да могат да дадат определение на добро здраве. По време на урока те предложиха начини за здравословен живот и разбраха защо е важно да се грижат за здравето си.

В пети клас темата на „Най-големият урок“ бе „Изкореняване на бедността“. С помощта на класния им ръководител г-жа Ралица Петрова децата разбраха, че съществуват различни неравенства, осмислиха ги като несправедливи с помощта на убедителни аргументи и изследвания и научиха повече за влиянието на тези неравенства върху обществото и икономиката.

„Борба с климатичните промени“ бе темата на урока в 6 клас. Ръководени от г-жа Галя Илиева, учител по история и география, децата разсъждаваха върху климатичните промени и как е възможно да се борим с тях.