Колектив

Мирена Георгиева – директор

Ваня Бориславова –   учител 

Виолина Великова – старши учител в начален етап

Силвия Димитрова – старши учител в начален етап

Галя Петрова – старши учител в начален етап

Царинка Йорданова – старши учител в начален етап

Таня Иванова – старши учител в начален етап

Станка Петрова-Русанова – учител, преподавател по математика и информационни технологии

Галя Илиева – старши учител, преподавател по история и по география

Людмил Михайлов – старши учител, преподавател по биология и по химия

Ралица Петрова – учител по БЕЛ и по руски език