Обществен Съвет

проткол ОС

Състав на Обществения съвет:

Председател: Емилия Рашкова Нешова – родител;

Членове: Лили Георгиева Русанова – родител;

Мирослава Сашева Ангелова – родител;

Димитринка Маринова Парашкевова – общественик;

Николай Георгиев Николов – представител на община Долна Митрополия

Резервни членове: Емилия Николова, Любомир Гинчев – родители