Колектив

Мирена Георгиева – директор

Росица Ненчева – старши учител в начален етап

Виолина Великова – старши учител в начален етап

Силвия Димитрова – старши учител в начален етап

Галя Петрова – старши учител в начален етап

Царинка Йорданова – старши учител в начален етап

Таня Иванова – старши учител в начален етап

Ваня Драгова – главен учител, преподавател по български език и по руски език

Антоанета Гетова – старши учител, преподавател по математика и информационни технологии

Галя Илиева – старши учител, преподавател по история и по география

Людмил Михайлов – старши учител, преподавател по биология и по химия